Seitennavigation

Imprint

Kontaktinformation och dataskydd
 

Ansvarig utgivare


Kontakt:
TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN)
Essener Str. 1
30173 Hannover

+49 (0) 511 / 2704880
+49 (0) 511 / 27048888

info@tourismusniedersachsen.de
http://www.reiseland-niedersachsen.de

Internationella bankuppgifter
IBAN: DE55250500000101419588
BIC/SWIFT-CODE: NOLADE2HXXX

Behörigt DIREKTRIS:
Vd May-Britt Pürschel

Styrelseordförande:
Ralf Borchers (Niedersachsens ministerium för ekonomi, arbete och trafik)

Registreringsort:
Handelsregistret i Hannover: HRB 59809

Momsregis:
DE215882336


Koncept, design och tekniskt genomförande

infomax websolution GmbH
Kirchplatz 8
83224 Grassau

http://www.infomax-online.de

Interaktiv karta över Niedersachsen

Toursprung GmbH
Fritz-Arnold-Str. 16a
D-78467 Konstanz

http://www.toursprung.com

Niedersachsens ministerium för ekonomi, arbete och trafik

TMN (TourismusMarketing Niedersachsen GmbH) utvecklar och genomför sedan mitten av 2001 marknadsföringsprojekt för semesterlandet Niedersachsen på uppdrag av Niederschsens ministerium för ekonomi, arbete och trafik samt för dess samarbetspartners.

Kontakt:

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Friedrichswall 1
30159 Hannover

+49 (0) 511 / 120 54 28
+49 (0) 511 / 120 57 72

info@mw.niedersachsen.de
http://www.mw.niedersachsen.de


Kontaktperson för Cykelportalen

Cykelportalen www.radland-niedersachsen.de är en del av projektet ”Onlineportal och marknadsföringsnätverk för cykelturism Niedersachsen” (Online-Portal und Vermarktungsnetzwerk Radtourismus Niedersachsen). Portalen är en del av den här webbplatsen och drivs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ytterliga information: http://www.eu-foerdert.niedersachsen.de


Friskrivningsklausul, upphovsrätt och dataskydd

Genom att besöka den här webbplatsen godkänner du följande villkor och alla tillämpliga lagar utan begränsning. Om inte annat anges tillhör innehållet på den här webbplatsen – inklusive texter och bilder och deras placering – TMN TourismusMarketing Niedersachsen GmbH. Alla använda varumärken, logotyper och märken som finns på den här webbplatsen tillhör respektive ägare. TMN erkänner alla äganderättsmarkeringar, även om hänvisningsinformation saknas.

Upphovs- och nyttjanderätt för all text, grafik och alla fotografier tillhör TMN, eller har överförts till TMN. Ytterligare användning utan uttryckligt tillstånd är förbjuden.

Uppgifterna och texterna som finns tillgängliga på den här webbplatsen är gratis och är uteslutande avsedda att användas i informationssyfte. Uppgifterna bygger på information från regioner, orter eller enskilda personer. TMN har inget ansvar för innehållets riktighet. Att använda informationen medför inte några krav mellan besökaren och TMN. Länkar på den här webbplatsen kan leda till andra externa webbplatser som inte kontrolleras av TMN. TMN har inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser. En länk till en extern webbplats är ingen garanti för dess innehåll eller dess utbud av tjänster. All användning av information som finns på webbplatsen eller på andra, länkade webbplatser, sker på egen risk. TMN tar uttryckligen inget ansvar från innehållet på externa webbplatser.

TMN driver denna webbplats i Tyskland. Användarvillkor och rättsförfarande grundar sig på tysk lag. Om ett rättsmål skulle föras mot TMN, ligger beslutet om gällande jurisdiktion hos TMN. TMN kommer troligtvis att välja Tyskland som jurisdiktion, oavsett vilket land du befinner dig i eller besökte webbplatsen från.


Dataskydd

När det går att ange personlig eller finansiell information på webbplatsen (e-postadress, namn, adress och liknande), så är detta uttryckligen frivilligt för användaren. Skyddet av dina personliga uppgifter är av högsta vikt för oss. TMN sparar dina uppgifter för att uppnå sina affärsmål. De sparade uppgifterna använder vi uteslutande för att utföra de tjänster du har bett oss om, för marknadsundersökningar (anonymiserad intern utvärdering av kundstrukturen) och för behovsinriktad utveckling av våra tjänster. TMN vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part. När du fyller i ett formulär förutsätter vi att du godkänner att dina uppgifter används enligt ovanstående. Du har rätt att när som helst radera dina personliga uppgifter. TMN förpliktar sig att omedelbart radera alla dina personliga uppgifter från databanken om du begär detta via telefon, fax, brev eller e-post.

Texter, bilder och särskilt de georefererade uppgifterna om cykelvägar och sevärdheter är endast till för privat bruk. Användning för kommersiellt bruk är inte tillåten.


Webbstyrning med etracker-teknik

På den här webbplatsen samlar etracker GmbH (www.etracker.de) in och sparar uppgifter för marknadsföring och optimering. Uppgifterna används för att skapa en användarprofil under pseudonym. För detta används kakor. Kakor är små textfiler som sparas i webbläsarens temporära filer. Kakor gör att det går att se vilken webbläsare som har använts.

Uppgifterna som samlas in av etracker används inte för att identifiera besökare på den här webbplatsen personligen eller för att sammanföras med personuppgifter från pseudonymen utan särskilt tillstånd från användaren. Datainsamlingen och datalagringen kan när som helst frånsägas.
Avsäg dig datainsamling


Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalyseringstjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade kakor, textfiler som sparas på din dator för att kunna analysera användningen av webbplatsen. Informationen från kakan om din användning av webbplatsen överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Om IP-anonymiserning aktiveras på den här webbplatsen, sparar Google din IP-adress i trunkerad form inom EU eller EES. I undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och trunkeras där. På uppdrag av ägaren till den här webbplatsen kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och att förse ägaren till webbplatsen med ytterligare tjänster som har att göra med användningen av webbplatsen. Den IP-adress som överförs från din webbläsare genom Google Analytics kommer inte föras samman med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att kakor sparas genom att ställa in din webbläsare. Dock kommer du i så fall inte alltid kunna använda samtliga funktioner på den här webbplatsen fullt ut. Du kan dessutom förhindra att informationen från kakan om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs till Google och bearbetas av Google, genom att ladda ner och installera ett insticksprogram till din webbläsare från den här länken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Facebook

Vår webbplats använder sig av sociala insticksprogram (”insticksprogram”) från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Insticksprogrammet känns igen med hjälp av Facebooks logotyp (ett vitt ”f” mot blå bakgrund eller en ”tumme upp”) eller markeras med tillägget ”Facebook Social Plugin”. Listan över Facebooks sociala insticksprogram och hur de ser ut finns här: http://developers.facebook.com/plugins.

När du besöker en webbsida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks server. Insticksprogrammets innehåll överförs direkt från Facebook till din webbläsare och fogas in i webbsidan. Vi har inget inflytande på omfånget av uppgifter som Facebook samlar in med hjälp av insticksprogrammet, men informerar dig härmed om det vi vet:

Genom att insticksprogrammet fogas in i webbsidan får Facebook information om att du besöker den aktuella sidan på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook koppla besöket till ditt Facebook-konto. Om du använder insticksprogrammet, t.ex. trycker på Gilla-knappen eller skriver en kommentar, kommer informationen att överföras av din webbläsare direkt till Facebook och sparas där. Om du inte är medlem på Facebook, är det ändå möjligt att Facebook får tillgång till och sparar din IP-adress.

För information om syfte, omfång, ytterligare bearbetning av uppgifterna av Facebook, samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för detta, kan du läsa den information om sekretess som gäller på Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Om du är Facebookmedlem och inte vill att Facebook ska kunna samla in uppgifter om dig och sammankoppla dessa med medlemsuppgifter på Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Det är också möjligt att blockera Facebooks sociala insticksprogram med hjälp av tillägg till din webbläsare, t.ex. med ”Facebook Blocker”.


Förklaring om dataskydd för användning av Google +1

Upprättande och vidarebefordran av information:
Med hjälp av Google +1-knappen kan du publicera information i hela världen. Med Google +1-knappen får du och andra användare personspecifikt innehåll från Google och våra partners. Google sparar både information om att du har gett något +1, och information om sidan som du tittade på när du tryckte på +1. Ditt +1 kan visas tillsammans med ditt profilnamn och ditt foto i Google-tjänster, som t.ex. sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra ställen på webbplatser samt infogas i annonser på internet. Google sparar informationen om dina +1-aktiviteter för att förbättra Google-tjänsterna för dig och andra. För att kunna använda Google +1-knappar, behöver du en synlig, offentlig Google-profil, som åtminstone måste innehålla ett profilnamn. Detta namn kommer att användas för alla Google-tjänster. Ibland kan det här namnet ersättas med ett annat namn som du har använt när du delat innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil är synlig för användare som känner till din e-postadress eller har andra personliga uppgifter om dig.

Användning av insamlad information:
Förutom för de angivna användningssyftena ovan, skyddas informationen som du delat enligt gällande dataskydd från Google. Google kan publicera sammanfattad statistik över användares +1-aktiviteter och vidarebefordra den till användaren och partner, t.ex. utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.


Förklaring om dataskydd för användning av Twitter

På alla våra sidor finns funktioner från tjänsten Twitter. De här funktionerna tillhandahålls av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”Retweeta”, kopplas webbsidor som du besökt ihop med ditt Twitterkonto och görs synligt för andra användare. Därmed överförs även uppgifter till Twitter.
Vi informerar om att vi som webbplatsinnehavare inte känner till innehållet i överförd information eller hur den används av Twitter. Ytterligare information om detta hittar du i Twitters integritetspolicy på
http://twitter.com/privacy.
Dina sekretessinställningar på Twitter kan du ställa in under
kontoinställningar på
http://twitter.com/account/settings


Evenemangsdatabank

Publicerat innehåll i kalendern med information från regioner, orter och enskilda personer sammanställs med stor noggrannhet av TMN TourismusMarketing Niedersachsen GmbH. Trots detta kan varken TMN eller dess informanter garantera uppgifternas riktighet. Alla uppgifter gäller alltså utan garanti. TMN påpekar dessutom att programändringar kan ske med kort varsel. Kontrollera därför alltid uppgifterna med aktuell arrangör. Ägaren till webbplatsen och uppgiftslämnarna avskriver sig ansvar för skador som beror på användning av innehåll som publicerats i kalendern.


Erbjudandedatabank

Varje enskild leverantör ansvarar för att priser, restider och erbjudanden från externa leverantörer som visas på TMN TourismusMarketing Niedersachsen GmbH:s webbplats är korrekta, inklusive reseerbjudanden i Erbjudandedatabanken. TMN agerar varken som reseförmedlare eller arrangör, utan erbjuder sina partners och turistarrangörer att använda internetportalen för att publicera aktuella erbjudanden. Alla uppgifter publiceras alltså utan garanti.

Observera att arrangörens allmänna avtalsvillkor gäller vid förmedling av ett erbjudande. Dessa skickas normalt av informations- eller bokningstjänsten eller arrangören innan tjänsten har bokats. Leverantören är enligt § 651 i tyska civilrättslagen (BGB) researrangör och är därmed förpliktigad att följa gällande bestämmelser.


Ansvarsfriskrivning för ruttinformation

Besökare använder information om rutter på den här webbplatsen på eget ansvar. Det kan i enskilda fall vara svårt eller omöjligt att cykla p.g.a. vägskador, tung trafik, vägarbeten, enkelriktad trafik, gågator eller andra, lokala orsaker. Varken TMN eller Toursprung GmbH har något ansvar för att de föreslagna sträckorna i portalen erbjuder en riskfri och tillåten cykeltur. Användaren ansvarar själv för att endast cykla sträckor som är lämpliga och tillåtna enligt trafikförordningar, samt att beakta väderförhållanden och lokal skyltning. Användaren får inte under några omständigheter endast förlita sig på rekommendationerna i cykelruttsportalen, utan måste kontrollera de faktiska orts- och vägförhållandena. Användaren kan inte göra några anspråk gentemot TMN eller Toursprung GmbH på grund av ruttrekommendationer och användning av dessa.
 

Hitta din semester

Events, logier och erbjudanden för dig.